Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..
Emma

Seachtain Fágtha le Cur Isteach ar Chiste €40,000 Do Ghrúpaí Pobail

Scéim deontais is mó riamh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge um chiste tacaíochta d'imeachtaí agus d’fheachtais phobail Sheachtain na Gaeilge 2016

(English Version below)

 

Tá seachtain fágtha ag grúpaí pobail iarratas a dhéanamh ar an gciste tacaíochta is mó a sheol Conradh na Gaeilge riamh, buíochas le maoiniú €40,000 do Sheachtain na Gaeilge ó Fhondúireacht Phobail na hÉireann i mbliana. Tá deontais idir €500 agus €2,500 ar fáil d’eagrais agus do ghrúpaí i mbun imeachtaí agus feachtas pobail a reáchtáil in Éirinn d’fhéile na bliana seo trí Chiste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge 2016.

 

Tá níos mó eolais agus foirm iarratais don Chiste Tacaíochta ar fáil ar www.snag.ie/ciste agus tá go dtí Dé Luain, 1 Feabhra 2016, ag grúpaí iarratais a chur isteach le himeachtaí agus feachtais Sheachtain na Gaeilge a reáchtáil le linn na féile ó 1 – 17 Márta 2016. Fógróidh Conradh na Gaeilge torthaí an mhaoinithe go luath ina dhiaidh sin, agus íocfar na deontais leis na grúpaí pobail rathúla faoi Dé hAoine, 19 Feabhra 2016.

 

Deir Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge:

 

“Ní raibh maoiniú chomh flaithiúil leis seo ar fáil do chiste Sheachtain na Gaeilge roimhe seo, mar sin is deis ar leith í do ghrúpaí pobail imeacht nó feachtas speisialta a eagrú d’fhéile 2016 go mb’fhéidir nach raibh sé d’acmhainn acu a eagrú blianta eile.

 

“Tá an próiseas iarratais chomh furasta agus an fhoirm iarratais chomh soléite agus arbh fhéidir, agus tá súil againn go ndéanfaidh ciste Sheachtain na Gaeilge 2016 fíordhifríocht do ghrúpaí pobail ag spreagadh na Gaeilge ina gceantar féin i mbliana.”

Conradh na Gaeilge makes its largest support fund ever available for Seachtain na Gaeilge 2016 community events and campaigns

 

Community groups have a week left to apply to the largest support fund ever launched by Conradh na Gaeilge, thanks to the Community Foundation for Ireland granting €40,000 to Seachtain na Gaeilge this year. Grants of between €500 and €2,500 are available to groups organising community events and campaigns in Ireland for the 2016 festival through the Seachtain na Gaeilge 2016 Support Fund.

 

More information and the application form for the Support Fund is available at www.snag.ie/ciste and groups have until Monday, 1 February 2016, to apply for grants to run Seachtain na Gaeilge events and campaigns during the festival from 1 – 17 March 2016. Conradh na Gaeilge will announce the results shortly after this date and the grants will be paid to successful applicants by Friday, 19 February 2016.

 

Brenda Ní Ghairbhí, Seachtain na Gaeilge Manager said:

 

“There hasn’t ever been such generous funding made available for the Seachtain na Gaeilge fund before, so it’s an amazing opportunity for community groups to organise a special event or campaign for the 2016 festival that they may not have had the resources to organise in previous years.

 

“The application process is as easy and the form as user-friendly as possible, and we hope that the Seachtain na Gaeilge fund will make a real difference to community groups promoting the Irish language in their local areas.”

 

Applications to the Seachtain na Gaeilge 2016 Support Fund can be submitted by email to ciste@cnag.ie or by post to Ciste, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, or you can look for more information by emailing ciste@cnag.ie.

 

 

Is féidir iarratais ar Chiste Tacaíochta Sheachtain na Gaeilge 2016 a chur ar ríomhphost chuig ciste@cnag.ie nó sa phost chuig Ciste, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, nó is féidir níos mó eolais a lorg trí ríomhphost a chur chuig ciste@cnag.ie.

Read more...

Seoltar Clár Comórtha Céad Bliain do Chathair agus do Chontae Phort Láirge mar chuid de Chlár Éire 2016

Sheol Méara Chathair & Chontae Phort Láirge, An Comhairleoir John Cummins, clár imeachtaí Phort Láirge i gcomóradh ar Éirí Amach 1916 ar an Aoine seo caite (15 Eanáir) sa Lárleabharlann i Lána Mhuire, Port Láirge. Bhain an tslua a bhí i láthair don ócáid sár-thaitneamh as cainteanna, ceol beo, athachtaithe, trí thaispeántas éagsúil agus sólaistí.

Mhínigh an Méara conas mar a bhí Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge chun tosaigh in eagrú rannpháirtíocht Phort Láirge igClár Éire 2016. Dúirt sé go raibh an clár seo ar cheann de 31 Chlár Údaráis Áitiúla ina mbeidh na mílte daoine ag glacadh páirte ar fud na hÉireann agus go ndéanann Éire 2016 comóradh ar chéad bliain ó tharla an Éirí Amach i 1916, a bhí ar cheann des na himeachtaí ba thábhachtaí i dturas na hÉireann i dtreo an neamhspleáchais. Dúirt sé chomh maith gur cuireadh aon uaire é seo do dhaoine de gach aois, sa tír seo agus thar lear, páirt ghníomhach a ghlacadh i réimse leathan imeachtaí stairiúla, cultúrtha agus ealaíona, a éascóidh smaointeachas, comóradh, díospóireacht agus ainilís, chomh maith le hath-shamhlú a dhéanamh ar ár dtodhchaí. Mhol sé do mhuintir Phort Láirge a ghabháil orthu féin páirt a ghlacadh in imeachtaí an chláir agus sult a bhaint as.

Labhair an tUasal Paudie Coffey, Aire Stáit ag an Roinn Comhshaol, Pobal agus Rialtas Áitiúil ag an seoladh agus dúirt sé go raibh an Clár Comórtha Céad Bliain an-thábhachtach d’Éire agus do Phort Láirge, mar go dtugann sé deis dúinn machnamh a dhéanamh ar bhunaitheoirí uile an Stáit agus súil aige go nglacfaidh an pobal páirt ghníomhach sa chlár thar an bhliain seo amach romhainn.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Stiúrtha Chomórtha Phort Láirge, an tUasal Ger Crotty go raibh an coiste an-shásta leis an inchur ón bpobal i gcoitinne i gClár Comórtha Phort Láirge. Tháinig iarratais ó réimse leathan ghrúpaí, ina measc grúpaí pobail, bailte slachtmhara agus staire áitiúla, chomh maith le pobail ealaíne agus Ghaeilge. I measc na smaointe a tháinig chun cinn, bhí scannán, amharclannaíocht, scríbhneoireacht, ceol, drámaíocht agus gairdíní cuimhneacháin, chomh maith le roinnt imeachtaí searmanas, a chuirfidh go buan le léiriú cultúrtha Chomóradh 2016 i bPort Láirge.

Dúirt Michael O’Reilly ón Oifig Tionscadail Náisiúnta d’Éire 2016 gur bliain do gach éinne a bheidh i 2016 – bliain ina gcuimhneoimid ar ár stair, ina ndéanaimid machnamh ar an áit ina bhfuilimid mar Phoblacht agus ina ndéanaimid ath-shamhlú ar ár dtodhchaí.

Faoi stiúr Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, agus faoi threoir Chomhordaitheoir áitiúil 1916 agus Choiste Comórtha Éire 2016, tá imeachtaí agus tionscnaimh i gclár Phort Láirge a chuimsíonn na seacht snáithe de chlár Éire 2016, ina measc: imeachtaí searmanas, machnamh ar an stair, an teanga bheo, an óige agus an tsamhlaíocht, léiriú cultúrtha, rannpháirtíocht phobail agus Éireannaigh ar fud an domhain agus an diaspóra. Forbraíodh an clár trí chomhairliúcháin le grúpaí, le heagraíochtaí agus le daoine aonaracha áitiúla, a léirigh suim sa phróiseas agus ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm réimse imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar 1916 i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Is féidir an clár a fháil le híoslódáil ag www.ireland.ie/partners

Is féidir teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir áitiúil 1916, Jane Cantwell ag jcantwell@waterfordcouncil.ie nó teil. 051 849975i gcomhair a thuilleadh eolais.

Read more...

Glens begin new year with comedy show

Sligo Weekender
Déardaoin 14 Eanáir 2016

Shake off the January blues on Friday 22 as The Glens Centre, Manorhamilton, kicks off their new year programme with a comedy show, "Jane's Next Step", by stand up Aine Gallagher, at 8.30pm.

"Jane's Next Step" is seen from the unique perspective of Jane, who has accidentally been crowned Ireland's fifth funniest Irish-speaking comedian. She is now venturing on her next step in life. Life goals, such as becoming an adult were achieved in 2015, her aims for 2016 are suitably ambitious. Aine has been writing and performing comedy since 2011, with regular performances across the irish stand up circuit, London's Wes End, Edinburgh Fringe, TG4 and RTÉ.

Is í Jane an cúigear Gaeilgeoir is greannmhaire in Éirinn. Leis an stádas cáiliúil sin, chun tosaigh, cheannaigh sí a lán scáhú gorm agus anois, níl sí ró soléir ceard atá roimpi mar... "a cead céim eile". This show plays with language, interweaving Irish with the English, and is presented by Club Scannáin Chluainín and sponsored in part by Foras na Gaeilge.

Admission is €8 (€6 concession) or Free with annual membership of Club Scannáin Chluainín (€10 annual membership gives you entry to four events per year). Alternatively, tickets can be booked online at www.theglencentre.com.or from the box office on 071-9855833.

Read more...