Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

 

 

 

Aidhm na Bliana:
Ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge in 2018 agus 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge trí chlár
cuimsitheach gnímh cruthaíochta agus feasachta a eagrú a spreagfaidh rannpháirtíocht láidir ón
bpobal agus a chuirfidh dul chun cinn na Gaeilge sa dioscúrsa poiblí.
Spriocanna:

 •  Tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal agus ar
  imeachtaí stairiúil le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh
 • Féilire d’imeachtaí ildánach, ealaíonta agus pobail a eagrú ar fud an domhain in 2018 le
  cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018
 • Beocht na teanga a cheiliúradh agus úsáid, dea-íomhá, feiceálacht agus normalú na Gaeilge
  sa phobal a mhéadú
 • Spreagadh agus aitheantas a thabhairt don obair idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn
 • Spreagadh agus cosaint a thabhairt don Ghaeltacht
  Aitheantas oifigiúil:
 • Go mbeidh an Bhliain aitheanta ag an Rialtas ó dheas mar imeacht oifigiúil agus mar
  phríomhimeacht d’Éire Ildánach 2017-22 1
 • Go mbeidh an Bhliain aitheanta ag an Rialtas ó thuaidh mar imeacht oifigiúíl
  Spriocphobail:
  Déanfar freastal ar na spriocphobail seo a leanas le himeachtaí na Bliana 2 :
  1. An pobal líofa sa Ghaeilge
  2. Muintir na Gaeltachta
  3. An pobal le cúpla focal
  4. Daoine sa phobal gan Gaeilge ach báúil
  5. An diaspóra
  Haischlib:
  #125Gaeilge


 • Grúpaí Bhliain na Gaeilge

  Liosta na ngrúpaí páirteach i nGrúpa Oibre Bhliain na Gaeilge go dtí seo

  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
  An Clár as Gaeilge Teo.
  An Coimisiúin le Rincí Gaelacha
  An Foras Pátrúnachta
  An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Aontas na Mac Léinn in Éirinn
  Aontas na Mac Léinn Iarbhunscoile
  BBC
  Buan-Chomhchoiste Gaeilge agus Gaeltachta
  Cairde Teo.
  Cairde Uí Néill
  Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge
  Coiste Forbartha Charn Tóchair
  Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, BÁC
  Comhairle na Gaelscolaíochta
  Comhaltas Ceoltóirí Éireann
  Comhaltas Uladh
  Conradh na Gaeilge
  Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar
  Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh
  Cumann Gaelach Leath Chathail
  Cumann Lúthchleas Gael
  Cumann na bhFiann
  Feachtas
  Foras na Gaeilge
  Gael Linn
  Gael-Taca
  Gaelfhorbairt na Gaillimhe
  Gaeloideachas
  Gaillimh le Gaeilge
  Glór Cheatharlach
  Glór na Móna
  Glór na nGael
  Gnó Mhaigh Eo
  Ionad Uíbh Eachach
  Líofa
  Líofa
  Muineachán le Gaeilge
  Muintir Chrónáin Teo.
  Na Gaeil Óga
  Ógras
  Oideas Gael
  Oifig an Choimisinéara Teanga
  Oireachtas na Gaeilge
  PEIG
  Pobal ar an Iúl, Conradh na Gaeilge
  Raidió Fáilte
  Raidió na Life
  Raidió Rí-Rá
  Raidió na dTreabh
  Rith
  RTÉ
  RTÉ Raidió na Gaeltachta
  Seachtain na Gaeilge
  TG4
  Údarás na Gaeltachta

 •  

  Beidh gach eolas maidir le Bliain na Gaeilge ar fáil ina iomlán ó 31 Deireadh Fómhair 2017

  Tá d'imeacht sábháilte anois. Ceadóidh ball foirne é agus beidh sé le feiceáil ar liosta na n-imeachtaí ar peig.ie go luath. Le himeacht eile a chlárú, brúigh ar an gcnaipe thíos.

  Cláraigh d'imeacht féin

  PLÉ an LAE - Nuachtlitir PEIG.ie

  Más spéis leat scéalta nuachta agus imeachtaí laethúla PEIG.ie bheith seolta chugat chuile lá, is féidir clárú leis an nuachtlitir laethúil.

  Seoltar PLÉ an LAE chuile mhaidin le linn na seachtaine. Sa nuachtlitir seo bíonn na scéalta is mó sna meáin Ghaelach ón mhaidin sin, chomh maith le heolas ar imeachtaí áitiúla agus ar fud an domhain a bheidh ar siúl lá nó seachtain sin.

  Cuirtear eolas mar gheall ar bhfolúntais ábhartha, aighneachtaí agus nuacht thábhachtach faoin nGaeilge ar fáil chomh maith.

  Chuile lá bíonn gné alt ag deireadh na nuachtlitreach le scéal roghnaithe go speisialta don lá. Má tá scéal faoi leith nó imeacht gur mian leat eolas mar gheall air a scaipeadh, is féidir na sonraí a chur chuig eolas@peig.ie agus déanfaimid ár seacht ndícheall é a chur sa nuachtlitir.

  Is féidir díliostáil ón nuachtlitir aon uair.

  Feachtais:

  Is iomaí bealach gur féidir páirt a ghlacadh sna feachtais éagsúla a bhíonn ar siúl leis an nGaeilge nó cearta teanga a chosaint agus is fiú tacú leis na feachtais seo. 
  Faoi láthair tá roinnt feachtais leanúnach ar siúl agus ó am go chéile bíonn tacaíocht de dhíth le feachtais phráinneacha.

  Seo a leanas roinnt de na feachtais atá ag dul ar aghaidh agus agóidí a tharla cheana:

  Featured Events