Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

In ainneoin gurb í an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil de réir an Bhunreachta ó dheas, agus cé go dtugtar cúram ar leith le cinntiú go bhfuil an Ghaeilge go príomha chun cinn ar chomharthaí áirithe in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, (Alt 9) Rialacháin 2008, fágann na rialacháin chéanna comharthaí bóthair na hÉireann go sonrach as an áireamh.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil an Ghaeilge níos lú, níos dofheicthe, níos doléite agus / nó i gcló Iodálach ar fhormhór na gcomharthaí bóthair in Éirinn, rud a chuireann in iúl go bhfuil stádas níos ísle ag baint le chéad teanga oifigiúil an Stáit ná leis an mBéarla. Thug Conradh na Gaeilge faoi staidéar neamhspleách ar chomharthaí bóthair dátheangacha a choimisiúnú chun an scéal a fhiosrú agus d’fhoilsigh Garrett Reil ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha (NCAD) Comharthaí bóthair dátheangacha na hÉireann – Tuairisc agus Moltaí i mí Dheireadh Fómhair 2008.

Tá stocaireacht á déanamh ag Conradh na Gaeilge ar an gceist ó shin agus bhí cruinniú faoi chomharthaí bóthair dátheangacha ag toscaireacht ón eagraíocht leis an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt ó dheas, Leo Varadkar TD, le déanaí.

Mar thoradh ar an gcruinniú seo, tá cuma ar an scéal go mbeidh an tAire Varadkar ag cur moltaí an Chonartha i dtaca le comharthaí bóthair nua – ina mbeadh an Ghaeilge chomh mór agus chomh soiléir céanna leis an mBéarla – i bhfeidhm ar bhonn trialach. Ní bheadh aon chostas breise ag baint leis na comharthaí seo ós rud é nach mbeadh na comharthaí nua á gcrochadh go dtí go mbíonn cinn nua ag teastáil.

Léirigh do thacaíocht do chomharthaí a thugann comhionannas don Ghaeilge trí theachtaireacht a sheoladh chuig an Aire Varadkar ag moladh na gcomharthaí nua a thabharfadh cothromaíocht do chéad teanga an Stáit.

Ní neart go cur le chéile!