Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..
X

Aimsigh imeachtaí Gaeilge gar duit

Brúigh ar uimhir nó biorán

AIMSIGH IMEACHTAÍ
Céard?
Cén áit?
Cathain?

Is éard atá i gceist le Bliain na Gaeilge ná ceiliúradh ar an nGaeilge sa lá atá inniu ann, chomh maith le 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge. Déanfar ceiliúradh uirthi trí chlár cuimsitheach gnímh cruthaíochta agus feasachta a eagrú le rannpháirtíocht láidir a spreagadh i measc an phobail, a chuirfidh le dul chun cinn na Gaeilge sa dioscúrsa poiblí... Léigh tuilleadh

Nuacht as Gaeilge

Tuilleadh

Imeachtaí na Seachtaine

Tuilleadh

Faoi imeachtaí PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh idirlín a chuireann imeachtaí Gaelacha timpeall na tíre agus an domhain chun cinn. Aimsigh imeachtaí le freastal orthu nó cláraigh d’imeacht féin linn.

Tá rud éigin do chách ar ár léarscáil imeachta gach seachtain, ó chiorcail chomhrá go hoícheanta do Ghaeilgeoirí i dtithe tabhairne.

Breathnaigh ar an léarscáil idirghníomhach le feiceáil céard atá ag tarlú i do cheantar féin, nó bain úsáid as an mbarra cuardaigh le cuardach a dhéanamh de réir catagóire, contae nó dáta.

Ní gá cuntas a bheith agat le himeacht a chlárú. Brúigh anseo lenár bhfoirm imeachta a líonadh amach; tá fiseán teagaisc ann chomh maith le cabhrú leat tríd an bpróiseas.

Cuirimid meascán de na himeachtaí chun cinn ar na meáin shóisialta agus tríd ár nuachtlitir laethúil. Tapaigh an deis iontach seo poiblíocht a fháil do d’imeacht féin.

Faoi nuacht PEIG.ie

Is é PEIG.ie an t-aon suíomh a fhoilsíonn nuacht áitiúil agus náisiúnta na Gaeilge in aon áit amháin. Cuirimid na scéalta is déanaí ar fáil duit ó réimse leathan d’fhoinsí éagsúla chomh luath is go bhfoilsítear iad.

Clúdaímid nuacht as Gaeilge chomh maith le nuacht faoin nGaeilge, le gach rud ó chúrsaí reatha go físeáin mhearscaipthe san áireamh. Tacaímid le meascán de shuíomhanna nuachta ar nós Tuairisc.ie, MeonEile.ie agus Nos.ie. Déanaimid digitiú ar scéalta na nuachtán áitiúil chomh maith.

Is féidir clárú anseo lenár nuachtlitir dhigiteach a fháil gach maidin, le cinntiú go bhfuil tú suas chun dáta ar na scéalta agus imeachtaí is déanaí.

Cuirimid na scéalta is mó amach ar na meáin shóisialta; bí cinnte go leanann tú ár leathanach Facebook agus leathanach Twitter leis an nuacht is déanaí a fháil ar do shraith nuachta féin.

Is deis iontach iad na coláistí samhraidh do dhaoine óga an Ghaeilge a fhoghlaim chomh maith leis an gcultúr sna ceantair Ghaeltachta a fheiceáil dóibh féin.  Is iondúil go mbíonn an-chuid imeachtaí, spóirt, ealaíon, ceol agus turais i gceist leis na cúrsaí seo chomh maith le ranganna Gaeilge.

Tá gach coláiste éagsúil agus tá ceann ann a d’oirfeadh do chuile ghasúr, is cuma más spéis leo an ceol nó an tonnmharcaíocht nó bheith ag imirt peile.  Is taithí iontach iad na cúrsaí Gaeltachta, a thugann spreagadh do dhaoine óga an Ghaeilge agus is cinnte go dtiocfaidh siad ar chairdeas agus cuimhní a bheidh acu go brách chomh maith.

Bíonn deiseanna fostaíochta ann chomh maith dóibh siúd atá spéis acu bheith ina gcinnirí, cúntóirí nó múinteoirí agus iad beagán níos sine.

Is minic go gcuireann déagóirí a théann chuig na cúrsaí níos mó suime i dteanga na Gaeilge nuair a fhilleann siad. Is samplaí iad na cúrsaí seo den chéad taithí atá acu den Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga. Tugtar an deis do na daltaí an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht nádúrtha, ag cothú spéise sa teanga in ionad a bheith ag díriú ar na mothúcháin dhiúltacha atá acu ina taobh.

Cuireann cúrsaí samhraidh sa Ghaeltacht timpeallacht shábháilte ar fáil do dhéagóirí agus iad ag dul ó bhaile den chéad uair.

Is féidir liosta cuimsitheach de choláistí samhraidh timpeall na tíre a fheiceáil thíos.

Aimsigh Coláiste...

   

 • Cúige Laighin

  Coláiste na bhFiann (lonnaithe sa Ghaeltacht), Ráth Chairn, Co na Mí. Eolas 01 8259342 | R.phost eolas@cnb.ie www.colaistenabhfiann.ie

  Coláiste na bhFiann (lonnaithe i gColáiste Cónaithe), Droim Rí, Co na Mí. Eolas 01 8259342 | R.phost eolas@cnb.ie www.colaistenabhfiann.ie

 • Cúige Chonnacht

  Coláiste Aodáin
  An Tuairín An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  044-934 9102 Caoimhín Ó hEagra eolas@colaisteaodain.com

   

  Coláiste Chamuis
  Ros a Mhil, Camus agus An Tulach Co. na Gaillimhe
  091-593162 087 785 3363 Máire Denvir eolas@colaistechamuis.ie
  www.colaistechamuis.ie

   

  Coláiste Chiaráin
  An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  091-595167 091-595186 Seán de Paor Cóilín Ó Domhnaill eolas@colaistechiaráin.ie
  www.colaistechiarain.ie

   

  Coláiste Cholumba
  An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
  091-595 184 Caoimhín Ó hEagra colaistecholumba@gmail.com
  www.colaistecholumba.ie

   

  Coláiste Chonnacht
  An Spidéal Co. na Gaillimhe
  091-553146 Cris Ní Neachtain eolas@colaistechonnacht.com
  www.colaistechonnacht.com

   

  Coláiste na bhFiann
  Ros Muc, Co. na Gaillimhe Drom Rí nó Ráth Cairn, Co. na Mí
  01-825 9342 eolas@colaistenabhfiann.ie
  www.colaistenabhfiann.ie

   

  Coláiste Gharumna
  Tír an Fhia Leitir Móir Co. na Gaillimhe
  091-551922 Eilís Ní Lochnáin colaistegharumna@gmail.com
  www.colaistegharumna.net

   

  Coláiste Isliomáin
  Inis Meáin Oileáin Aránn Co. na Gaillimhe
  01-6403568 087-415 6227 Deirdre Ní Chonghaile
  Coláiste Laichtín
  Inis Oirr Oileáin Árann Co. na Gaillimhe
  065-6822275 Caomhán Ó Conghaile info@colaistelaichtin.ie
  www.colaistlaichtin.com

   

  Coláiste Lurgan
  Indreabhán Co. na Gaillimhe
  091-593182 Mícheál Ó Foighil
  http://lurgan.biz/

   

  Coláiste Naomh Éanna
  Cill Chiaráin Conamara Co. na Gaillimhe
  091-558870 087-1349929 Máire Uí Chonghaile info@colaistenaomheanna.ie
  www.colaistenaomheanna.ie

   

  Coláiste Mhuigheo
  Ceathrú Thaidhg Béal an Átha Co. Mhaigh Eo
  01-6284779 01-6271146 087-2477903 Séamus Ó Muirithe som4@eircom.net
  www.colaistemhuigheo.com

   

  Coláiste na nOileán
  Tír an Fhia Leitir Móir Co. na Gaillimhe
  091-551933 Mícheál Ó Máille colnanoilean@gmail.com
  www.colaistenanoilean.ie

   

  Coláiste Ó Díreáin
  Inis Mór Oileáin Árann Co. na Gaillimhe
  099-61264 087-6979979 Seán Ó Fhlaithearta info@odireain.com
  www.odireain.com

   

  Coláiste Sheosaimh
  Carna agus Cill Chiaráin Co. na Gaillimhe
  087-7376981 Ciara Nic Mathúna info@colaistesheosaimh.com
  www.colaistesheosaimh.com

   

  Coláiste Spleodar
  Leitir Mealláin, Leitir Mór, Corr na Móna, Ros Muc agus Camus Co. na Gaillimhe
  091-388916 087-2511582 eolas@spleodar.com
  Coláiste Uí Chadhain
  Na Minna Indreabhán Co. na Gaillimhe
  091-593510 (le linn an chúrsa) 01 6244324 Joe MacSuibhne eolas@colaisteuichadhain.ie
  Coláiste Uisce
  Cuan Éilí OP Clochar Béal an Átha Co. Mhaigh Eo
  097-82111 Béal an Mhuirthead eolas@uisce.ie
  www.uisce.ie

 • Cúige Mumhan

  Coláiste Bhréanainn
  Baile an Bhuineánaigh via Lios Tuathail Co. Chiarraí
  068-27216 061-400987 Colm Ó Cathasaigh eolas@colaistebbb.ie
  www.colaistebbb.ie
  Coláiste Chiaráin
  Oileáin Chléire An Sciobairín Co. Chorcaí
  021-4821116 Siobhán Ó Dúill gaelteo@eircom.com
  www.gaelachas.ie
  Coláistí Chorca Dhuibhne
  1. An Feothanach, Baile na nGall 2. An Mhináird, Abhainn na Scáil 3. An Mhuiríoch, Baile na nGall 4. Baile an Fhéirteáraigh 5. Ceann Trá, Baile an Fhéirteáraigh 6. Coláiste Íde, An Daingean Co. Chiarraí
  066-9156100 Seán Ó Cathasaigh eolas@colaiste.ie
  www.colaiste.ie
  Coláiste Cúram
  Cnoc an Dúin Baile Mhic Óda Co. Chorcaí
  024-98115 021-4507447 (tar éis 6.00i.n.) Áine Ní Thuama antw@eircom.net
  Coláiste Eoghan Uí Chomhraidhe
  Carraig a’ Chabhaltaigh Inis Co. an Chláir
  065-9058014 Seán DePaor coleoghain@eircom.net
  www.coleoghain.com
  Coláiste Ghael Linn, Baile Bhúirne
  Baile Bhúirne Maigh Chromtha Co. Chorcaí
  01-6751200 eolas@gael-linn.ie
   
  Coláiste na Mumhan
  Baile Átha an Ghaorthaoigh Co. Chorcaí
  021-47071 Caoimhín Ó Drisceoill eolas@colaistenamumhan.ie
  www.colaistenamumhan.ie
  Coláiste Gleann Maghair
  Nua-Choláiste Samhraidh Gleann Maghair, Co. Chorcaí
  021-4821116 Siobhán Ó Dúill gaelteo@eircom.net
  Coláiste Pobail Cléire
  Oileán Chléire Co. Chorcaí
  028-39119 Eibhlín Uí Lionáin ccteo@iol.ie
  www.colaistepobailchleire.ie
  Coláiste na Rinne
  Rinn ó gCuanach Dún Garbhán Co. Phort Láirge
  058-46128 Tara Uí Ghréasaí eolas@anrinn.com
  www.anrinn.com

 • Cúige Uladh

  Coláiste Aoidh Mhic Bhricne
  An Cheapach Teileann An Charraig Co. Dhún na nGall
  087-2701200 Méabh Mhic Gairbheith colaisteaoidhteileann@gmail.com
  Coláiste Árainn Mhóir
  Árainn Mhóir Co. Dún na nGall
  01-8314454 086-3692627 Mánas Ó Luatháirí colaisteam@gmail.com
  Coláiste Bhríde
  Rann na Feirste Leitir Ceannain Co. Dhún na nGall
  087-2058175 Niall Ó Sluáin rnafeirste@gmail.com
  Coláiste Chara
  Cill Chartha Co. Dhún na nGall
  086-1556035 Mairéad Ní Bhrádaigh colaistechara@gmail.com
  www.colaistechara.ie

   

  Coláiste Chú Chulainn
  Gaoth Dobhair Co. Dhún na nGall
  087-1168241 087-1168250 Caoimhín Ó Casaide info@cuchulainn.com
  www.cuchulainn.com

   

  Coláiste na bhFiann
  Gaoth Dobhair Co. Dhún na nGall
  01-8259342 eolas@colaistenabhfiann.ie
  www.colaistenabhfiann.ie
  Coláistí Gael-Linn
  Bun an Ibhir agus Machaire Rabhartaigh Co. Dhún na nGall
  01-6751200 eolas@gael-linn.ie
  www.gael-linn.ie