Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..
X

Aimsigh imeachtaí Gaeilge gar duit

Brúigh ar uimhir nó biorán

AIMSIGH IMEACHTAÍ
Céard?
Cén áit?
Cathain?
Céard í Bliain na Gaeilge?

Nuacht as Gaeilge

Tuilleadh

Imeachtaí na Seachtaine

Tuilleadh

Faoi imeachtaí peig.ie

Is é peig.ie an t-aon suíomh idirlín a chuireann imeachtaí Gaelacha timpeall na tíre agus an domhain chun cinn. Aimsigh imeachtaí le freastal orthu nó cláraigh d’imeacht féin linn.

Tá rud éigin do chách ar ár léarscáil imeachta gach seachtain, ó chiorcail chomhrá go hoícheanta do Ghaeilgeoirí i dtithe tabhairne.

Breathnaigh ar an léarscáil idirghníomhach le feiceáil céard atá ag tarlú i do cheantar féin, nó bain úsáid as an mbarra cuardaigh le cuardach a dhéanamh de réir catagóire, contae nó dáta.

Ní gá cuntas a bheith agat le himeacht a chlárú. Brúigh anseo lenár bhfoirm imeachta a líonadh amach; tá fiseán teagaisc ann chomh maith le cabhrú leat tríd an bpróiseas.

Cuirimid meascán de na himeachtaí chun cinn ar na meáin shóisialta agus tríd ár nuachtlitir laethúil. Tapaigh an deis iontach seo poiblíocht a fháil do d’imeacht féin.

Faoi nuacht peig.ie

Is é peig.ie an t-aon suíomh a fhoilsíonn nuacht áitiúil agus náisiúnta na Gaeilge in aon áit amháin. Cuirimid na scéalta is déanaí ar fáil duit ó réimse leathan d’fhoinsí éagsúla chomh luath is go bhfoilsítear iad.

Clúdaímid nuacht as Gaeilge chomh maith le nuacht faoin nGaeilge, le gach rud ó chúrsaí reatha go físeáin mhearscaipthe san áireamh. Tacaímid le meascán de shuíomhanna nuachta ar nós Tuairisc.ie, MeonEile.ie agus Nos.ie. Déanaimid digitiú ar scéalta na nuachtán áitiúil chomh maith.

Is féidir clárú anseo lenár nuachtlitir dhigiteach a fháil gach maidin, le cinntiú go bhfuil tú suas chun dáta ar na scéalta agus imeachtaí is déanaí.

Cuirimid na scéalta is mó amach ar na meáin shóisialta; bí cinnte go leanann tú ár leathanach Facebook agus leathanach Twitter leis an nuacht is déanaí a fháil ar do shraith nuachta féin.

In 2018 beimid ag ceiliúradh 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge trí chlár cuimsitheach gnímh ildánach agus ardú feasachta a eagrú a spreagfaidh rannpháirtiocht láidir ón bpobal agus a chuirfidh dul chun cinn na Gaeilge ar aghaidh sa dioscúrsa poiblí.

Spriocanna:

Tábhacht athbheochan na Gaeilge agus tionchar na hathbheochana sa phobal & ar imeachtaí stairiúil le 125 bliain anuas a cheiliúradh agus a chraobhscaoileadh

Féilire d’imeachtaí ildánach, ealaíonta agus pobail a eagrú ar fud an domhain in 2018 le cúpla eochairthionscadal a leanfaidh ar aghaidh i ndiaidh 2018

Beocht na teanga a cheiliúradh agus úsáid, dea-íomhá, feiceálacht agus normalú na Gaeilge sa phobal a mhéadú

Spreagadh agus aitheantas a thabhairt don obair idir lámha leis an nGaeilge a chur chun cinn

Spreagadh agus cosaint a thabhairt don Ghaeltacht

Go mbeidh an Bhliain aitheanta ag an Rialtas ó dheas mar imeacht oifigiúil agus mar phríomhimeacht d’Éire Ildánach 2017-22 agus ag an Rialtas ó thuaidh

Spriocphobail:

Déanfar freastal ar na spri- ocphobail seo a leanas le himeachtaí na Bliana:

  1. An pobal líofa sa Ghaeilge
  2. Muintir na Gaeltachta
  3. An pobal le cúpla focal
  4. Daoine sa phobal gan Gaeilge ach báúil
  5. An diaspóra.