Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Ranganna Gaeilge do Dhaoine Óga Fásta:

Tá rogha leathan de chúrsaí Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta timpeall na tíre. Aimsigh rang i do cheantar féin trínár eolaire ranga

Ag foghlaim na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal:

Tá an-chuid cúrsaí ar fáil don té atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim lasmuigh dá gcéim féin, agus iad i mbun chúrsa ag an tríú leibhéal.

Bíonn teastais agus dioplómaí éagsúla ar fáil ag roinnt de na cúrsaí seo, nó tugann siad deis d’fhoghlaimeoirí ullmhú don scrúdú TEG (Teastas Eorpach Gaeilge).  Tá na scrúduithe seo úsáideach dóibh siúd atá ag iarraidh cruinneas sa Ghaeilge a bhaint amach nó atá ag iarraidh an Ghaeilge a mhúineadh amach anseo. Tá ocht leibhéal éagsúil ann. Tá cáilíocht aitheanta ag baint leo ar fad, ní amháin timpeall na tíre ach timpeall an domhain. 

Seo liosta de na cúrsaí atá á gcur ar fáil ag na hollscoileanna difriúla: 

 • Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach

  Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl sa choláiste ar bhonn rialta. Is féidir teagmháil a dhéanamh le caitriona.breathnach@mic.ul.ie (Oifigeach Gaeilge an Choláiste). 

 • Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

  Bíonn cúrsaí á n-eagrú ag Bord na Gaeilge COBÁC i rith na mbliana do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal.

  Tuilleadh Eolais

 • Coláiste na hOllscoile Corcaigh

  Cuireann Ionad na Gaeilge Labhartha cúrsaí ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

  Tuilleadh Eolais

 • Coláiste Phádraig, Droim Conrach

  Cuireann Oifig na Gaeilge ranganna ar fáil do bhaill foirne an choláiste.

  Tuilleadh Eolais

 • Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

  Cuireann Oifig na Gaeilge cúrsaí ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile.

  Tuilleadh eolais

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Cuireann an Cumann Gaeilge in Ollscoil Chathair Átha Cliath ranganna ar fáil i rith na bliana. Téigh i dteagmháil le cumanngaelachdcu@gmail.com

 • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

  Cuireann Ionad na dTeangacha san Ollscoil dhá shruth de ranganna teanga ar fáil. 

  Tuilleadh Eolais

 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

  Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ranganna ar fáil don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile, chomh maith le cúrsaí samhraidh.

  Cúrsaí Gaeilge

  Cúrsaí Samhraidh

 • Ollscoil Mhá Nuad

  Eagraíonn Ionad na dTeangacha OÉ Má Nuad cúrsaí don phobal, do chéimithe, do mhic léinn agus do bhaill foirne uile na hOllscoile. 

  Tuilleadh Eolais

Tá ardluach ar an nGaeilge mar ábhar céime nó iarchéime agus neart cúrsaí Gaeilge ar fáil dóibh siúd a bhfuil spéis acu i gcúrsaí teanga agus gramadaí, san iriseoireacht, i gcúrsaí acadúla, i gcúrsaí gnó, sna meáin chumarsáide agus neart eile.  Is ábhar fiúntach inti féin í, nó mar scil bhreise agus éagsúil dóibh atá ag tabhairt aghaidh ar ábhar eile.

Ollscoileanna

Institiúidí Teicneolaíochta

Coláistí Oiliúna

Institiúidí Eile

Is bealach iontach simplí é d’ainm a úsáid as Gaeilge le léiriú do dhaoine go bhfuil an Ghaeilge agat agus go bhfuil tú sásta í a labhairt.

Tá dhá bhealach shimplí in úsáid ag daoine le haitheantas a thabhairt don leagan Gaeilge dá n-ainm seachas an leagan Béarla:

1. Tríd úsáid leanúnach a bhaint as an leagan Gaeilge.

Ní mór duit ach an nós a thosú an leagan Gaeilge d’ainm a úsáid go rialta, go hoifigiúil agus go neamhoifigiúil. Is féidir é a dhéanamh de réir a chéile, ar dtús báire le do chlann, le do chairde, ag clárú le club, scoil, coláiste nó ollscoil, ag oscailt cuntas bainc, ar do cheadúnas tiomána, ar dhuillíní pá ó d’fhostóir, leis na Coimisinéirí Ioncaim srl.

2. Tríd d’ainm a athrú trí ghníomhas aonphairtí.

Is é atá i ngníomhas aonpháirtí le haghaidh athrú ainm ná go bhfuil tú ag tréigean úsáid d’iar-ainm, go n-úsáidfidh tú d’ainm nua i gcónaí agus go n-éilíonn tú ar gach duine d’ainm nua a úsáid. Is bealach é seo le d’ainm as Gaeilge a úsáid ar bhonn níos foirmiúla agus beidh fianaise dhoiciméadach agat ansin go bhfuil d’ainm athraithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.citizensinformation.ie.

Mura bhfuil tú cinnte cén leagan Gaeilge atá ag d’ainm, is féidir cuardach a dhéanamh ar http://www.irishidentity.com/names.htm

Tá borradh tagtha ar íomhá na Gaeilge ag an tríú leibhéal ar an iomlán agus tá sé le feiceáil i measc na mac léinn mar gheall ar an iliomad imeachtaí agus feachtas a bhíonn á rith ag na Cumainn Ghaelacha agus ag Aontais Mhac Léinn éagsúla ar fud fad na tíre leis an teanga a chur chun cinn.

Bunachar na gCumann Gaelach

Clubanna Sóisialta Gaeilge faoi stiúir ag mic léinn iad seo, a bhíonn á reáchtáil in institiúidí tríú leibhéal ar fud na tíre chomh maith le coláistí thar lear ina múintear an Ghaeilge. Thíosluaite, tá sonraí teagmhála na gCumann Gaelach 2017/18.

Aontais na Mac Léinn

In institiúidí faoi leith, bíonn duine ceaptha nó tofa ar Aontas na Mac Léinn le béim a chur ar chúrsaí Gaeilge agus cinntiú go bhfuil an Ghaeilge lárnach in obair an aontais chomh maith le hionadaíocht a dhéanamh ar na mic léinn ar choiste na Gaeilge san ollscoil.  Tá teagmháil luaite le gach ionad thíos ina bhfuil Oifigeach na Gaeilge, a bhíonn mar bhall dá nAontas féin.

 

 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

  An Cumann Sóisialta Brónagh Ní Chuilinn coistesoisialta@socs.oegaillimh.ie
  Subhóró   subhoro@socs.oegaillimh.ie

 • Coláiste Mhuire Béal Féirste

  Cumann Gaelach Aileen Ní Mhuircheartaigh  

 • Coláiste Mhuire Gan Smál

  Oifigeach na Gaeilge Caoimhín Ó Ceallaigh  
  Oifig na Gaeilge Caitríona Breathnach  

 • Coláiste Phádraig, Droim Chonarach

  Cumann Gaelach Áine Ní Laighleas  cumanngaelachdcu@gmail.com

  Oifig na Gaeilge

  Siobhán Seoighe  oifigeach.gaeilge@dcu.ie

  Oifigeach na Gaeilge d'Aontas na Mac Léinn

  Caoimhe Ní Chonghaile sugaeilge@dcu.ie

 • Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath

  Cumann Gaelach Jamie Mac Uiginn reachtaire@cumanngaelach.com
  Tradsoc Séamus Ó Thiarnáin tradsocucd@gmail.com
  Oifigeach na Gaeilge

  Erin Crowley

  gaeilge@ucdsu.ie
  Oifig na Gaeilge Clár Ní Bhuachalla oifigeach.gaeilge@ucd.ie

 • Coláiste na hOllscoile Corcaigh

  An Chuallacht Gavin Sheehan anchuallacht@uccsocieties.ie
  Oifigeach na Gaeilge Seán Ó Riabhaigh gaeilge@uccsu.ie
  Cumann Drámaíochta  Aifric Ní Fhloinn cumannd@uccsocieties.ie

 • Coláiste na Tríonóide

  Cumann Gaelach Ciarán Wadd

  reachtaire@cumann.ie

  Oifigeach na Gaeilge d'Aontas na Mac Léinn James Cotter gaeilge@tcdsu.org
  Oifig na Gaeilge

  Aonghus Dwane

  gaeloifig@tcd.ie

 • Coláiste Náisiúnta Ealaíon & Deartha

  Cumann Gaelach clubgaeilgencad@gmail.com  

 • Coláiste San Aingeal, Sligeach

  Oifigeach na Gaeilge Aoife Deasy sugaeilgeandculture@stangelas.nuigalway.ie

 • IT Bhaile Átha Cliath

  Cumann Gaelach Jack Ó Tuathail cumanngaelach@socs.dit.ie
  Oifig na Gaeilge Siobhán Nic Gaoithín gaeilge@dit.ie

 • IT Ghaillimh

  Oifig na Gaeilge Amie Ní Cheallaigh

 • IT Mhaigh Eo

  Oifigeach na Gaeilge Dónal Mac Fhlannachadh

 • IT Shligigh

  Oifigeach na Gaeilge   irishlanguage@itssu.ie

 • IT Thamhlachta

  Cumann Gaelach Alex Mac Uaid

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  Cumann Gaelach Áine Ní Laighleas  cumanngaelachdcu@gmail.com

  Oifig na Gaeilge

  Siobhán Seoighe  oifigeach.gaeilge@dcu.ie

  Oifigeach na Gaeilge d'Aontas na Mac Léinn

  Caoimhe Ní Chonghaile sugaeilge@dcu.ie

 • Ollscoil Luimnigh

  Cumann Gaelach Niamh Ní Dhochartaigh   cumanngaelachdcu@gmail.com 
  Stiúrthóir na Gaeilge in Aonad na Gaeilge Deirdre Ní Loinsigh deirdre.niloingsigh@ul.ie
  Oifigeach Margaíochta/Riarthóir Feidhmiúcháin in Aonad na Gaeilge Gillian Ní Mháille   gillian.nimhaille@ul.ie

 • Ollscoil Mhá Nuad

  Cuallacht na Gaeilge Dúlra Ní hÁinle cuallacht@nuimsu.com
  Oifigeach na Gaeilge Kevin Boushel gaeilge@nuimsu.com

 • Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

  Oifigeach na Gaeilge Laoighseach Ní Choistealbha su.gaeilge@nuigalway.ie
  An Cumann Craic  

  cumanncraic@socs.nuigalway.ie

  Misneach OÉ Gaillimh Naoise Ó Cairealláin  

 • Ollscoil Uladh - Béal Feiriste

  Oifigeach na Gaeilge Fearghal Liam Ó hÍr

 • Ollscoil na Banríona

  Cumann Gaelach Emma Ní Mhaoilsté  

 • Ollscoil Uladh - Mhig Aoidh

  Cumann Gaelach Ronan Mac Cathmhaoil Nollaig Mac Giolla Thuille  Feidhmíonn scoil lán-Ghaeilge mar a fheidhmíonn aon scoil eile ag an dara leibhéal ach gurb í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil, agus an teanga chumarsáide idir na múinteoirí, na daltaí agus an bhainistíocht.  Is teanga bheo í an Ghaeilge sa scoil, laistigh agus lasmuigh de na ranganna. Go minic, tugtar Gaelscoil ar bhunscoil lán-Ghaeilge agus Gaelcholáiste ar iarbhunscoil lán-Ghaeilge.

 • Cén fáth go roghnóinn an Gaeloideachas do mo pháiste?

  Roghnaíonn tuismitheoirí oideachas lán-Ghaeilge ar chúiseanna éagsúla, na cúiseanna seo san áireamh:

  • Tá sé fíor-thábhachtach dóibh go mbeidh Gaeilge ar a dtoil ag a bpáistí.
  • Aithníonn siad go bhfaigheann an páiste léargas ar leith ar a c(h)ultúr féin agus ar chultúir eile.
  • Cothaítear bród na bpáistí ina dteanga, ina gcultúr agus iontu féin.
  • Ábaltacht na bpáistí labhairt, léamh agus scríobh i ndá theanga agus na buntáistí a bhaineann leis sin.
  • An t-oideachas den scoth a chuireann na scoileanna ar fáil do pháistí.
  • Forbairt i bhféinmhuinín agus i bhféiniúlacht na bpáistí.

 • Cé mhéad scoileanna lán-Ghaeilge atá ann?

  Tá 179 bunscoil lán-Ghaeilge taobh amuigh de cheantair Ghaeltachta agus 305 bunscoil lán-Ghaeilge in iomlán sa tír. Tá 43 meánscoil lán-Ghaeilge taobh amuigh de cheantair Ghaeltachta le 71 in iomlán.

 • Cá bhfuil an scoil lán-Ghaeilge is cóngaraí domsa?

  Tá léarscáileanna déanta amach ag Gaelscoileanna Teoranta agus ag Comhairle na Gaelscolaíochta ag léiriú Gaelscoileanna ar fud fad na tíre:

  • http://www.gaelscoileanna.ie/schools/learscailmap/
  • http://www.comhairle.org/gaeilge/schools/

 • An féidir liom mo pháiste a chlárú le scoil lán-Ghaeilge muna bhfuil Gaeilge agam féin?

  Cinnte, is féidir. Is buntáiste é don dalta má tá Gaeilge á labhairt sa bhaile, fiú mura bhfuil i gceist ach í a labhairt ag am ar leith nó go bhfuil focail áirithe in úsáid, ach gur léir don dalta nach teanga scoile amháin í an Ghaeilge agus go bhfuil an-spéis ag na tuismitheoirí sa teanga.

 • Céard é Gaelscoileanna Teoranta?

  Is eagraíocht dheonach í Gaelscoileanna Teoranta a chuireann comhairle agus tacaíocht ar fáil do phobal nó duine a chinneann scoil a bhunú agus feidhmíonn sí ar mhianta an phobail. Is í príomhaidhm na heagraíochta ná Gaelscolaíocht d’ardchaighdeán a bhunú agus a bhuanú ar fud na tíre mar aon le pobal agus cultúr na Gaeilge a fhorbairt agus a neartú.

 • Céard é Comhairle na Gaelscolaíochta?

  Is eagraíocht í Comhairle na Gaelscolaíochta atá freagrach as soláthar oideachais lán-Ghaeilge i dTuaisceart Éireann. Bhunaigh an Roinn Oideachais an eagraíocht sa bhliain 2000 chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn agus a thacú ó thuaidh.

Fochatagóirí