Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Tá an t-eolas seo curtha le chéile ag Comhluadar. Tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh acu comhluadar.ie. 


Nuair a labhraíonn tú le páiste as Gaeilge, tá tú ag tabhairt buntaiste luachmhar
dó/di a d’fhéadfadh cabhrú leis/léi:

 • Foghlaim conas léamh agus comhaireamh
 • Teangacha nua a fhoghlaim
 • Scileanna cumarsáide a fhorbairt
 • Post a fháil amach anseo
 • Cairde nua a dhéanamh
 • A bheith páirteach i nglúin nua cainteoirí Gaeilge
 • Féiniúlacht a threisiú

 

4 rud simplí gur féidir a dhéanamh le Gaeilge a roinnt le do ghárpháistí:

 1. Úsáid frásaí simplí Gaelacha i rith an lae. 'Oíche Mhaith' seachas 'Goodnight', 'Go raibh maith agat' seachas 'Thank You', 'Maith an Buachaill/Cailín' seachas 'Good Boy/Girl', 'Slán' seachas 'Goodbye' srl.
 2. Léigh leabhar Gaeilge ag am codlata. Tá neart leabhair álainne ann agus ní fágfar ag lorg frasaí thú!
 3. Éist le raidió Gaelach cosúil le Raidió na Gaeltachta/Raidió na Life nó Raidió Rí Rá agus breathnaigh ar TG4. Cabhróidh sé seo le sealbhú teanga agus foghraíocht.
 4. Cruthaigh lipéidí simplí le crochadh timpeall an tí agus iad ar cuairt - Doras, Bosca Bruscar, Fuinneog, Staighre, Ríomhaire, Tolg, Cathaoir, Bord, srl – níl deireadh leis an liosta! Bain úsáid as www.focloir.ie le teacht ar aistriúcháin.

Tá dea-chlú bainte amach ag na ceantair Ghaeltachta mar áit ar leith mar gheall ar an nGaeilge a bheith ina teanga phobail, mar gheall ar fhéiniúlacht na Gaeltachta de bhrí go bhfuil sainchultúr agus meon dúchais inti, sainiúlacht agus meon a léirítear sa cheol, san amhránaíocht agus sa rince, gan trácht in aon chor ar chuid de na radharcanna tíre is breátha in Éirinn.

                                       

Tá rogha leathan d’imeachtaí ar fáil sa Ghaeltacht don duine atá ag iarraidh seal ciúin a chaitheamh, don duine atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim nó don duine atá ag iarraidh tréimhse a chaitheamh amuigh faoin spéir.

Is féidir tuilleadh eolais mar gheall ar shaoire sa Ghaeltacht a fháil ag: http://www.gaelsaoire.ie/faoighaelsaoire

Tá eolas ar fáil maidir le lóistín, taisteal, gníomhaíochtaí agus imeachtaí sna ceantair seo a leanas;

Chomh maith le sin bíonn saoire do theaghlaigh le Gaeilge á eagrú ag Glór na nGael.  Bíonn siad seo ar siúl le linn an tsamhraidh agus cuirtear réimse leathan imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar fáil dóibh siúd a fhreastalaíonn orthu.  Is deis iontach í bualadh le cainteoirí Gaeilge eile agus saoire a chaitheamh trí mheán na Gaeilge leo.  I mbliana beidh seal á chaitheamh i gCorca Dhuibhe, Ciarraí agus Brú na Gráige i mBaile an Fheirtéaraigh.  Tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh acu anseo.

Is iomaí Ciorcal Comhrá atá ar siúl ar fud na tíre, agus tá grúpaí éagsúla in oiriúint do gach leibhéal agus cumas teanga.  Tugann na ciorcail comhrá seo deis do dhaoine a gcuid Gaeilge a úsáid, is cuma más foghlaimeoir le cúpla focal iad nó cainteoir ó dhúchais atá ag iarraidh bualadh le daoine nua le Gaeilge acu.   Creideann Conradh na Gaeilge nach bhfuil slua de dhíth le daoine a chur ag labhairt i nGaeilge i ngach cearn den tír – is leor beirt!

                                                          

Mar sin, cuireadh tús leis an chéad ghréasán náisiúnta de chiorcail chomhrá faoi theideal an fheachtais Is Leor Beirt i gcomhar le Scéimeanna Phobail Gaeilge timpeall an oileáin.  Tá sé an-éasca grúpa nua Is Leor Beirt a bhunú – níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile i gcaife áitiúil nó sa bhialann san ionad oibre le comhrá le chéile i nGaeilge ar bhonn rialta. Cuireann beirt chainteoir Gaeilge fáilte roimh dhaoine eile le spéis sa teanga ag gach ionad a ghlacann páirt i scéim an Chonartha gach seachtain nó gach mí.

Níl aon chostas nó am breise de dhíth chun páirt a ghlacadh i ngréasán Gaeilge Is Leor Beirt, ó seo am lóin nó sos caife a bheadh á ghlacadh ag daoine ar aon nós, ach beidh sé á ghlacadh acu i suíomh éagsúil anois i dteannta daoine eile sa tsuim sa teanga. Nuair atá am, áit agus sonraí teagmhála agat don chiorcal comhrá, seol na sonraí chuig: isleorbeirt@cnag.ie nó is féidir imeachtaí a chlarú ar PEIG.ie féin

Is féidir teacht ar Chiorcal Comhrá i do cheantar fhéin ag baint úsáid as rannóg “Imeachtaí” PEIG.ie.

Thar Lear

 • Beirlín

  Is Leor Beirt – An Bheirlín
  Café Orange,
  Oranienburger Str. 32, Berlín
  Gach dara Déardaoin - 20:00
  cnag_bheirlin@yahoo.ie

 • An Bhruiséil

  Is Leor Beirt – An Bhruiséil
  Óstán Riverfront
  Dé Céadaoin - 11:00- 12:00
  billykearns@gmail.com
  Is Leor Beirt – An Bheilig
  omordha1@eircom.net

 • Cathair na nAingeal

  Is Leor Beirt
  Antigua Bread, 57803 N Figueroa St. Los Angeles
  Gach Dara Domhnach - 15:00-17:00
  freepacifica@gmail.com
  Ciorcal Comhrá
  Ar an bPatio taobh le AF International i Westlake Village, California
  Dé Máirt - 14:30-15:30
  celticartsla@gmail.com

 • Chicago

  Is Leor Beirt
  aine.m.charlton@gmail.com
  Club Bricfeasta
  Jack Desmonds, 10339 Ridgeland Ave, Chicago Ridge, Il
  An chéad Shatharn sa mhí - 11:30
  luannebaldwin@yahoo.com

 • Dún Éideann

  Is Leor Beirt
  Consalacht na hÉireann, 16 Randolph Crescent, Dún Éideann EH3 7TT, Albain
  Gach Dara Céadaoin den mhí - 19:00-20:00
  cnag_glaschu@hotmail.com

 • Helsinki

  Is Leor Beirt
  O’Malleys, Helsinki
  Gach Dara Mháirt - 20:00-22:00
  gaeilgefi@gmail.com

 • Learpholl

  Is Leor Beirt

  Ionad Éireannach,

  St Michaels

  Déardaoin - 21:00-22:00

  tonybirtill@hotmail.com

 • Leuven

  Is Leor Beirt

  Stapleton’s,

  Standonckstraat 4, Leuven, An Bheilg

  *Deán teagmháil sula bhfreastalaíonn tú ar an gciorcal comhrá seo

  Gach Domhnach - 19:00

  gaeltacht_be@yаhoo.com

 • Manchain

  Is Leor Beirt
  The Jolly Angler, Sráid Ducie, Manchain

  Déardaoin Deireanach den mhí - 21:00

  webmaster@milg.org.uk 

 • Missoula

  Is Leor Beirt

  Le Peak Café,

  The Corner Store, Ionad Emma Lommasson, Ollscoil Montana, 32 Céide an Champais, Missoula, MT 59812

  Gach Céadaoin - 13:00-14:00

  cumann.gaeilge.montana@gmail.com

 • Nua Eabhrac

  Is Leor Beirt

  Ceol Pub,

  191 Smith Street, Brooklyn, Nua Eabhrac

  Uair sa mhí - 20:00

  timothymckeon@yahoo.com

 • Oxford

  Is Leor Beirt
  mike_beag@yahoo.co.uk

 • Páras

  Is Leor Beirt

  The Quiet Man,

  5 rue des Haudriettes, 75003 Paris (Metro, vélib : Rambuteau, Hôtel de Ville)

  Gach Máirt deireanach den mhí - 19:30-23:30

  comhraparas@hotmail.fr 

 • Vancouver

  Ciorcal Comhrá

  Calhouns (3035 W. Broadway, Vancouver) nó

  Caffe Calabria (1745 Commercial)

  Téigh i dteagmháil linn chun an sceideal reatha a fháil

  Dé Luain - 19:30-20:45
  oser@phas.ubc.ca

Aimsigh Ciorcal...

 • Aontroim

  Is Leor Beirt – Béal Feirste
  Áras Mhic Reachtain, 283 Bóthar Aontroma, Béal Feirste, BT15 2GZ
  Dé Céadaoin - 12:00
  desidonnelly@hotmail.com

   

  Ciorcal Comhrá – An Droichead

  The Dirty Onion, Hill Street, Belfast, BT1
  Gach Luan 20:00-22:00
  fionnuala@androichead.com

   

  Maidin Chaife – An Droichead

  An Droichead, Sráid Cooke, Béal Feirste, BT7
  Gach Déardaoin 10:00-12:00
  fionnuala@androichead.com

 • Ard Mhacha

  Is Leor Beird, Ard Mhaca

  Caifé Bake My Day,

  Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha

  Dé Luain - 19:00-20:30

  sean@cairdeteo.com

 • Baile Átha Cliath

  Is Leor Beirt na Seanchille
  Naíonra Pobail Seanchille, Seanchill, BÁC 18 – athraíonn an suíomh, cuir teachtaireacht roimh ré!
  Dé Máirt - 20:00
  Ellen Hegarty ellenhegarty@hotmail.com

   

  Maidin Chaife

  Santry Community Resource Centre, Domville Court, Airport Rd Santry
  Dé Luain - 11:00
  Caroline 01 8422319

   

  Maidin Chaife

  Tillies Caifé, San Gabriel, Cluain Tarbh
  Dé Domhnaigh - 11:15
  diarmuid.osuilleabhain@gmail.com

 • An Cabhán

  Is Leor Beirt
  Patricias Pub, Cill na Leice, Co. an Chabháin
  Dé hAoine - 20:00
  Eugene Farrelly 049 4336763

   

  Is Leor Beirt

  Óstán Riverfront, Achadh an Iúir
  Dé Céadaoin - 11:00-12:00
  billykearns@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  omordha1@eircom.net

   

  Is Leor Beirt – CLG Na Ceiltigh An Mhuinchille

  An Leabharlann An Mhuinchille
  Gach dara Déardaoin den mhí,
  ficren@gmail.com

 • Ceatharlach

  Is Leor Beirt
  Múseam Cheatharlach
  Maidin Céadaoin - 10:30-11:30
  eolas@glorcheatharlach.ie

   

  Gaeilge le Chéile

  Reddy’s, Sr. na Tulaí
  An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22.:0
  eolas@glorcheatharlach.ie

   

  Ciorcal Gaeilge Iarscoile

  Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach
  An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30
  eolas@glorcheatharlach.ie

   

  Sult

  Teach Bar, Sr. na Tulaí
  An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00
  eolas@glorcheatharlach.ie

   

  Comhrá le Comharsana

  2 Schoolhouse Gate, Baillinkillen Muine Bheag, Ceatharlach Nó O Sheas pub in Borris, Co. Carlow
  Dé Luain - 20:00
  cookiedoughi@yahoo.com

 • Ciarraí

  Is Leor Beirt Oileán Chiarraí
  Ionad Spóirt na Ríochta, Oileán Chiarraí
  Dé Máirt - 19:30-21:00
  Éamon Ó Braoin, eamonnobraoin@hotmail.com

 • Cill Chainnigh

  Is Leor Beirt
  Leabharlann Loch Buí, Loch Buí, Co. Chill Chainnigh
  Gach Céadaoin - 11:00
  lochbui1@gmail.com
  Is Leor Beirt
  Múseam Cheatharlach
  Maidin Céadaoin - 10:30-11:30
  eolas@glorcheatharlach.ie
  Gaeilge le Chéile
  Reddy’s, Sr. na Tulaí
  An chéad Déardaoin den mhí 21:00-22:00
  Ciorcal Gaeilge Iarscoile
  Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach
  An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30
  eolas@glorcheatharlach.ie
  Sult
  Teach Bar, Sr. na Tulaí
  An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00
  eolas@glorcheatharlach.ie

 • Cill Dara

  Is Leor Beirt

  Bialann Alice, Nás na Ríogh
  Gach Satharn - 11:00-12:00
  Is Leor Beirt
  Plás McAuley, Bóthar na Sollán, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara
  Déardaoin - 20:00-21:00
  Is Leor Beirt
  Leabharlann Phobail Chill Droichid, Páirc Naomh Pádraig, Cill Droichid, Co. Chill Dara
  Gach Satharn - 18:45-19:45
  somidheach@crokepark.ie
  Is Leor Beirt
  Múseam Cheatharlach
  Maidin Céadaoin - 10:30-11:30
  eolas@glorcheatharlach.ie
  Gaeilge le Chéile
  Reddy’s, Sr. na Tulaí
  An chéad Déardaoin den mhí - 21:00-22:00
  eolas@glorcheatharlach.ie
  Ciorcal Gaeilge Iarscoile
  Ionad Phobail, New Oak, Sráid na Tulaí, Ceatharlach
  An chéad Déardaoin den mhí - 16:30-17:30
  eolas@glorcheatharlach.ie
  Sult
  Teach Bar, Sr. na Tulaí
  An Déardaoin deireanach den mhí - 21:00-22:00
  eolas@glorcheatharlach.ie

 • Cill Mhantáin

  Is Leor Beirt
  O’Briens Irish Sandwich Bar, 94 an Phríomhshráid, Bré Chulainn
  Domhnach - 10:30

 • Corcaigh

  Is Leor Beirt

  Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh
  Gach lá - 09:00-17:30
  eolas@gael-taca.com

 • An Clár

  Is Leor Beirt
  Ionaid Eagsúla
  Máirt deireanach den mhí - 11:00-12:30
  Is Leor Beirt
  Potter’s Hand Café, Cill Rois, Co. an Chláir
  Gach Céadaoin - 20:00-21:00
  clarasgaeilge@eircom.net

   

  Is Leor Beirt
  An Sean Bhear, Wolfe Tones na Sionna, Sionnain, Co. an Chláir
  Gach Céadaoin - 20:15-21:15
  lodonnghaile@hotmail.com

   

  Caint agus Comhrá
  Suas Coffee House, Dara hUrlár, Carraig Donn, Inis, Co. an Chláir
  Gach Satharn - 11:00-12:00
  caintaguscomhra@eircom.net

   

  Caint agus Comhrá
  Bia agus Caife, Carrchlós Shráid San Proinsias, Inis
  Gach Céadaoin - 11:00-12:00 Gach Satharn - 15:00-16:00
  caintaguscomhra@eircom.net

   

  Caint agus Comhrá
  Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir
  Déardaoin - 20:00-21:00
  caintaguscomhra@eircom.net

   

  Caint agus Comhrá
  Óstán Temple Gate, Inis, Co. an Chláir
  Déardaoin - 20:00-21:00
  caintaguscomhra@eircom.net

 • An Dún

  Is Leor Beirt

  Thuas staighre i gClub Chumann Naomh Peadar, An Pointe, Co. an Dúin
  Gach Dara Déardaoin - 20:30-21:30
  Is Leor Beirt
  Conradh na Gaeilge Bhoirche Íoctar
  Gach Céadaoin - 19:00-20:00
  Is Leor Beirt
  99 Sr na nGael Dún Pàdraig, BT30 6BS
  Gach Déardaoin - 20:00
  Is Leor Beirt
  Café Cure Bangor Museum Castle Park
  Gach Dara Déardaoin - 10:30-11:15

 • Dún na nGall

  Dicey’s Caint
  Dicey’s, Sráid an Aonaigh, Béal Átha Seanaidh
  Déardaoin - 20:00-22:00
  Is Leor Beirt
  Craobh Bhealach Féich/Srath an Úrlair, Co. Dhún na nGall
  Gach Céadaoin - 20:00
  Ciorcal Comhrá Leitir Ceanainn
  Café Nation, Príomhshráid Íoctar (Lower Main Street), Leitir Ceanainn
  bridfalconer@hotmail.com

 • Fear Manach

  Is Leor Beirt

  Blakes of the Hollow, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach
  Gach Céadaoin - 21:00-22:00
  ofiaich@hotmail.co.uk
  Is Leor Beirt
  Craobh Tús Nua, An Domhnach, Co. Fhear Manach
  Gach Déardaoin
  tusnua.fearmanach@hotmail.com

 • Gaillimh

  Oíche na bhFoghlaimeoirí
  Áras na nGael, 45 Sr. Dominic, Gaillimh
  Gach Céadaoin - 20:00
  Is Leor Beirt
  Craobh Tús Nua, An Domhnach, Co. Fhear Manach
  Gach Déardaoin
  Is Leor Beirt
  Bialann Lohans
  Gach dara Luan den mhí - 20:00-21:00
  Is Leor Beirt
  Tigh Regan’s, Cor an Dola, Co. na Gaillimhe​ agus ansin Hennellys
  Céad Luan den Mhí - 20:00-22:00
  martinwallace@live.ie
  Is Leor Beirt
  Bialann McCambridges
  Gach Máirt - 10:30-11:00
  Is Leor Beirt
  Cúl an Tí
  Gach Céadaoin - 11:00-12:00
  oifig@lochariach.com

   

  Is Leor Beirt
  An Crann Taca, An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
  Gach Déardaoin - 09:30-10:30
  Is Leor Beirt
  Coláiste Éinde, Br. na Mine, Br. na Trá
  Is Leor Beirt
  Oifig Age Action West, An Chraein Beag, Gaillimh
  Aoine deireadh den mhí
  gaillimh@cnag.ie
  Is Leor Beirt
  Caife Áras Éanna, Inis Oírr, Na hOileáin Árann, Co. na Gaillimhe
  Gach Domhnach - 14:00-16:00
  Comhrá i mBaile Átha an Rí
  3 Sráid na Seaneaglaise, Baile Átha an Rí
  Gach Aoine - 11:00
  eolas@glornangael.ie
  Seisiún Cainte
  Óstán Gullane, Béal Átha na Sluaighe
  Dé Luain 19:00 Déardaoin 11:00 agus 14:00-16:00
  gaillimh@cnag.ie

 • Co. na hIarmhí

  Is Leor Beirt
  Áras an Mhuilinn
  Gach Céadaoin - 11:00-12:30
  eolas@arasanmhuilinn.ie

   

  Is Leor Beirt
  The Olive Bar
  Gach Céadaoin - 20:00-22:30
  teangaire@gmail.com

 • Co. Liatroma

  Leabharlann an Mhaothla
  Leabharlann an Mhaothla, Maothail
  Gach Satharn - 14:00-15:00
  Ciorcal Comhrá
  Heraghty’s, An Príomh Shráid, Cluainín Uí Ruairc
  Gach Satharn - 11:00-12:00
  Standfords
  Stanfords, Droim Dhá Thiarna, Príomh Shráid
  Dé Sathairn - 12:00-13:00
  bridodon@gmail.com
  Ciorcal Comhrá Choillte Chlochair
  Ionad Oidhreachta, Choillte Chlochair, Co. Liatroma
  Gach Luan - 20:00
  Seán Mac Giolla Riabhaigh
  Is Leor Beirt Chinn Locha
  Kinlough Library, Bundoran Rd, Kinlough, Co. Leitrim
  Gach Aoine - 18:00
  071 9842554
  Is Leor Beirt
  Aonach an Aoine, Ionad Pobail na mBeach
  Dé hAoine - 10:00-12:00
  rosnodaigh@gmail.com

 • Loch Garman

  Ciorcal Comhrá

  Óstán Whitford, Baile Loch Garman
  Dé Luain - 20:00-21:00
  oifig@lochgarman.ie
  Is Leor Beirt
  Small Changes Café
  Dé Sathairn - 11:00-13:00
  guaire.cnag@gmail.com
  Is Leor Beirt
  Enniscorthy Castle
  Deireadh Fómhair ar aghaidh
  info@enniscorthycastle.ie

   

  Is Leor Beirt
  Neville’s Old Bar, An Phríomhshráid, Fiodh Ard, Co. Loch Garman
  Gach Déardaoin - 19:15-20:15
  Is Leor Beirt
  Café Purple Sage, 71 An Phríomhshráid, Guaire, Co. Loch Garman
  Gach Satharn - 11:00-12:00
  guaire.cnag@gmail.com

 • Luimneach

  Is Leor Beirt 

  Nat's Bistro, Cill Mocheallóg Dé Luain - 20:00-21:00
  Is Leor Beirt 
  Small Changes Café
  Dé Máirt - 11:00-13:00
  stobriain@eircom.net

   

  Is Leor Beirt

  Caisleán Nua Thiar helenncw@gmail.com

  Is Leor Beirt 

  Ionaid éagsúla, Luimneach

  Gach Dara Déardaoine - 20:00-21:30

  www.gaeilluimni.ie[/acc_item]

 • An Lú

   

  Is Leor Beirt

  Caifelann Acqua, Na Creagacha Dubha Dé Luain 10:00-11:00

  constanceshort@eircom.net

  Is Leor Beirt Teach Corr na Mucklagh, Ómeith. Gach Céadaoin - 21:00

  ciorcalcomhra@yahoo.ie Is Leor Beirt Full of Beans Café, Ash Walk, Baile Átha Fhirdhia Déardaoin - 10:45-11:45

  eilisnimhearrai@gmail.com Is Leor Beirt The Bar Tender, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Co Lú Céadaoin - 20:00-22:00

   

 • Maigh Eo

  Is Leor Beirt

  Coillte Mach

  aine.m.charlton@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  Tacú FRC,

  An tIonad Acmhainní Teaghlaigh,
  An tSráid Mhór,
  Baile an Róba,
  Co. Mhaigh Eo

  Gach Luan - 21:00-22:00

  eolas @conradhmhaigheo.ie

   

  Is Leor Beirt

  Tigh Matt Molloy,
  Sráid an Droichid,
  Cathair na Mart,
  Co. Mhaigh Eo

  Gach Máirt - 21:00-22:00

  eolas@conradhmhaigheo.ie

   

  Is Leor Beirt

  Caife Linenhall,
  Caisleán an Bharraigh,
  Co. Mhaigh Eo.

  Céadaoin - 11:00-12:00

  eolas @conradhmhaigheo.ie

   

  Is Leor Beirt

  Teach tábhairne Mc Carthy’s,
  Caisleán an Bharraigh,
  Co. Mhaigh Eo.

  Céadaoin - 09:00-10:00

  eolas@ conradhmhaigheo.ie

   

  Is Leor Beirt

  Caife Tara,
  Ionad Siopadóireachta Chaisleán an Bharraigh,
  Caisleán an Bharraigh,
  Co. Mhaigh Eo

  Déardaoin - 11:00-12:00

  eolas@ conradhmhaigheo.ie

 • An Mhí

  Is Leor Beirt

  Siopa agus Caife Rathchairn

  Maidin Chéadaoin - 09:30-11:00

   

  Is Leor Beirt

  Halla Naomh Pádraig,
  Ucht-Uí-Néill,
  Maigh nEalta,
  Co. na Mí

  Gach Luan ó MF ar aghaidh - 20:00-21:00

  eilisnimhearrai @gmail.com

 • Muineachán

  Is Leor Beirt

  CLG na Boithe

  Meán Fómhair ar aghaidh

  mackieerooney @eircom.net

 • Port Lairge

  Is Leor Beirt

  Leabharlann Thrá Mór

  Déardaoin - 19:00-20:00

  tramorelibrary@waterfordcoco.ie

   

  Gaeilge Anseo

  Óstán na Páirce,
  Dún Garbhán,
  Co Phort Láirge

  Gach Máirt - 19:00-20:30

  cabrini@glornangael.ie

   

  Ciorcal Comhrá Dhún Garbháin

  An Leabharlann,
  Dún Garbhán,
  Co Phort Láirge

  Gach Déardaoin - 18:30-19:30

  cabrini@glornangael.ie

   

  Is Leor Beirt

  The Cove Bar,
  Ard Caoin,
  Bóthar Dhún Mór,
  Port Láirge

  Céadaoin - 11:00-12:00

  aidanbarrett12@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  Gingerman Bar,
  Arundel Lane,
  Port Láirge

  Gach Déardaoin - 21:30-23:00

  aidanbarrett12@gmail.com

 • Ros Comáin

  Is Leor Beirt Chnoc an Bhiocáire

  Teach Tabhairne an Moorings,
  Cnoc an Bhiocáire,
  Co. Ros Comáin

  Gach Déardaoin - 14:00

  Tadhg Ó Duignáin 086 3517878

 • Sligeach

  Is Leor Beirt – ITS

  The Hub Instiúid Teicneolaíochta, Sligeach

  Gach Céadaoin (bliain acadúil) 10:30-11:30

  curley.eileen@itsligo.ie

   

  Is Leor Beirt

  Caifé Costa,

  Thuas staighre, Johnson Court, Sr. Uí Chonaill

  Gach Céadaoin - 11:00-13:00

  rosnodaigh@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  Caifé Ósta, ar bhruach na habhann gar do Dhroichead de hÍde

  Gach Aoine - 17:00-19:00

  cleasaceasla@hotmail.com

   

  Comhrá Shligigh

  Tithe phríobhaideacha

  Gach Máirt - 20:30

  rosnodaigh@gmail.com

 • Tiobráid Árainn

  Is Leor Beirt

  Ostán Uí Riain, Caiseal

  Gach Luan - 20:00-21:30

  cnagantaonach@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  Old Mill, Sr. Nua, Carraig na Siúire

  Gach Céadaoin - 21:00-22:00

  cnagantaonach@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  Bookworm, Durlas

  Gach Máirt

  11:00-12:00

  cnagantaonach@gmail.com

   

  Comhrá

  Scoil Ailbhe, Durlas

  Gach Céadaoin - 20:30-22:00

  cnagantaonach@gmail.com

   

  Is Leor Beirt

  43 Glenside, Mullaghmore, Omagh

  ni_mhearnog@hotmail.com

 • Tír Eoghain

  Is Leor Beirt, Dún Geanainn

  Leabharlann Dhún Geanainn (an chéad úrlar),

  36 Cearnóg an Mhargaidh, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain BT70 1JB

  An Chéad Shatharn den mhí - 11:00

  p.mcardle123@btinternet.com

   

  Gaeltacht Thír Eoghain

  20 The Diamond, The Pomeroy, Co. Thír Eoghain, BT70 2QX

  kathleenburnsiil@googlemail.com

   

  Gaeilgóirí Ghleann Coille

  Ag tosú Meán Fómhair

  91gormleym@gmail.com

   

  Ciorcal Comhrá Gaeilge

  Dún Uladh Cultural Heritage Centre, Drumnakilly Road, Omagh

  Dé Céadaoin - 13:30-14:30

  sean.anton@dunuladh.ie

   

  Is Leor Beirt

  An Caisleán Glas CLG, 43 Taobh an Ghleanna, Mullach Mór, An Ómaigh

  ni_mhearnog@hotmail.com

 • Uíbh Fhaillí

  Is Leor Beirt

  Quigley’s, Sráid Phádraig, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

  Gach Céadaoin - 12:30-13:30

  p.mcardle123@btinternet.com

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Tá breis agus 180 craobh agus is iomaí ball aonair ag Conradh na Gaeilge sa lá atá inniu ann, agus bíonn baill uile an Chonartha ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin. Músclaíonn an eagraíocht uile-oileánda seo pobal na hÉireann, tugann sí tuiscint úrnua dúinn ar ár n-oidhreacht uathúil agus teanga, agus cothaíonn sí meas ionainn ar an gcultúr Gaelach luachmhar atá againn.

                              

Ráiteas Misin na hEagraíochta

An Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.

Príomh-Réimsí Oibre

 • Abhcóideacht
 • Oideachas
 • Cumasú pobail
 • Siamsaíocht / Féilte
 • Ardú feasachta
 • Ionadaíocht

Fochatagóirí